Zvyšování izolačních vlastností

 • úpravu stávajících plastových oken dodatečnou montáží třetího sklaOkno
  • zvýšení tepelně izolačních vlastností výrobku
  • výrazné zlepšení akustických vlastností přidáním vhodného třetího skla
  • možnost umístění žaluzie do vytvořeného meziskelného prostoru (konec rosení oken pod žaluziemi v interiéru, výrazné zvýšení účinnosti ochrany před slunečním zářením)

 

 • výměnu izolačních dvojskel zastaralých parametrů za skla s lepšími tepelně-technickými vlastnostmi
  • u oken se staršími typy zasklení izolačními dvojskly (Ug = 2,7 až 3,0 W/m2K) náhrada za dvojskla moderních parametrů (Ug = 0,5 až 1,1 W/m2K) - významná úspora spotřeby energie na vytápění!
  • zvýšení i akustických parametrů oken (snížení vlivu vnějšího hluku)